ПЛАВНІ СТЕПОВИХ РІЧОК ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я ТА ЇХ ВІДПОВІДНІСТЬ КЛАСИФІКАЦІЙНОМУ ПОНЯТТЮ «МАРШІ»

Авторы

  • І.О. Мазур Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Аннотация

При проведенні еколого-біоценотичних досліджень плавневих екотопів степових річок, які зазвичай мають ознаки річково-руслової та руслово-заплавної типології, відразу постає проблема їх ідентифікації в системі загальноприйнятних, переважно англомовних класифікацій. Так, саме поняття «плавні» не має точного іншомовного перекладу і за межами країн колишнього СРСР у науковій літературі не використовується.

Биография автора

І.О. Мазур, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

аспірант

Библиографические ссылки

Дубына Д.В., Плавни Причерноморья /Д.В. Дубына, Ю.Р. Шеляг – Сосонко. – К.: Наук. думка, 1989. – 272 с.

Климентов Л. В. О содержании понятия «плавни» и их народно-хозяйственном значении /Л.В. Климентов // Развитие новых исследований природных ресурсов: Сб. научн. трудов. Отв. ред. С. Т. Белозоров. – Одесса: Облиздат, 1963. – С. 22 – 25.

Directory of Azov-Black Sea Coastal Wetlands:Revised and updated. – Kyiv: Wetlands International, 2003. – 235 p.

Keddy P.A . Wetland Ecology: Principles and Conservation / Paul A. Keddy. – Cambridge University Press, 2010. – Р .4-13.

Wetlands Classification and Types [Electronic resource]: United States Environmental Protection Agency (USEPA). – Mode of access: http://www.epa.gov/wetlands/wetlands-classification-and-types#marshes

Wetlands Types and Classifications [Electronic resource]: WATERSHEDSS. – Mode of access: http://www.personal.ceu.hu/students/03/nature_conservation /wwddetail/Types_classif.html

Загрузки

Опубликован

2021-04-05