АНАЛІЗ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ КЛІТИН

Авторы

  • О.Л. Макеєнко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Ключевые слова:

еритроцити, AxioVision AutoMesure modules, автоматичний підрахунок клітин, аналіз зображень клітин

Аннотация

В статті запропонований підхід аналізу сегментації клітин на цифровому зображенні, за допомогою програмного модулю AxioVision.

Об’єкт дослідження – зразок крові, попередньо забарвлений препаратом.

Мета роботи – створення програмного модулю, для автоматичного підрахунку кількості еритроцитів, їх об’єму та площі.

Мета дослідження – робочий модуль програми для автоматичного підрахунку кількості, об’єму та площі еритроцитів.

Для підрахунку клітин для аналізу витрачається дуже багато часу, за допомогою автоматичного підрахунку в створеному модулі в програмному середовищі AxioVision, це можна буде зробити за декілька хвилин. Такі модулі можуть використовуватися, як для підрахунку еритроцитів, так і інших клітин таких як сегментоядерні нейтрофіли, базофіли, злоякісні клітини. 

Библиографические ссылки

Карл Цейз Microscopy GmbH, AxioVisionкерування для користувача, 2014, P. 640-651.

Недзьведь А.М., Абламейко С.В. Сегментація клітин на гістологічних препаратах для світлової мікроскопії / / Сб. мат. докл. 5-й міжнар. конф. з розпізнавання образів і обробки інформації PRIP-99. - Мінськ, 1999. - Ч. 2. - С. 143-148.

Никоненко А.Г. Введення в кількісну гістологію. Київ: Книга - плюс, 2013 – 256 с. References

Carl Zeiss Microscopy GmbH, AxioVisionUser`s Guide, 2014, P. 640-651.

Nedzved AM, Ablameyko SV Segmentationcells in histological preparations for light microscopy / / Sat. mate. Proceedings. 5th Intern. Conf. with image recognition and processing PRIP-99. - Minsk, 1999. - Part 2. - P. 143-148.

Nykonenko AG Introduction to quantitativehistology. Kyiv book - plus, 2013 - 256 p.

Загрузки

Опубликован

2021-04-05