INVESTIGATION OF SOME IMMUNOLOGICAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH PSORIASIS

Авторы

  • А.М. Дащук Національний медичний університет
  • Н.О. Пустова Національний медичний університет
  • Є.І. Добржанська Національний медичний університет

Ключевые слова:

псоріаз, імунна система

Аннотация

Мета.     Визначення     деяких показників імунітету у хворих на псоріаз.

Метод. Для ідентифікації різних субпопуляцій Т-лімфоцитів використовували ЛЦТ. Для визначення загальної кількості лімфоцитів застосовували комерційні набори МКАТ

     


(«МедБіоСпектр», РФ - Москва). Для визначення рівня ЦІК використовували спектрофотометричний метод. Визначення вмісту IgG, IgA, IgM в сироватці крові здійснювали методом простої радіальної імунодифузії з використанням моноспеціфіческіх сироваток проти імуноглобулінів людини виробництва НДІ епідеміології та мікробіології (Росія, Нижній Новгород). Інтерферони вивчали за допомогою ІФА. Визначення цитокінів проводили на иммуноферментному аналізаторі фірми «Sanofi Diagnostics Paster» PR 2100 (Франція). Концентрацію α-і γ-ІФН вивчали за допомогою тест-систем виробництва НВО «Діагностичні системи» (РФ, Н. Новгород), а рівень ІЛ-2 та ІЛ-4 - з використанням наборів виробництва «Протеїновий контур» (РФ, СПб) .

Результат. При дослідженні показників клітинної ланки імунітету у хворих на псоріаз ми встановили достовірне зниження CD3 + і CD4 + лімфоцитів у 85,2% хворих. CD8 + лімфоцити були достовірно збільшені в 85,2% хворих на псоріаз. Рівень натуральних кілерів CD16 + і CD56 + був вірогідно зменшений в 85,2% хворих на псоріаз. При вивченні цитокінів ми встановили, що рівень ІФН-α, ІФН-γ, і ІЛ-2 був достовірно зменшений у всіх хворих на псоріаз.

Висновки. У хворих на псоріаз спостерігалося порушення імунологічного балансу, яке полягало в пригніченні клітинної ланки імунітету, встановлено достовірне зниження відносної кількості NK-клітин з фенотипом CD16 + і CD56 +. Також було виявлено достовірне зниження ІФНγ, ІЛ-2 і ІФН-α, що побічно свідчить про пригничення функціональної активності Т-хелперів 1 типу, які синтезують ІЛ-2 і ІФН-γ, і виснаження функціональних резервів всіх імунокомпетентних клітин. Виявлено підвищення сироваткового вмісту ІЛ-4, основного цитокина, синтезованого Т-хелперами 2 типу. Спостерігалося збільшення IgG та ЦІК.

Биографии авторов

А.М. Дащук , Національний медичний університет

Доктор медичних наук, професор

Н.О. Пустова, Національний медичний університет

Кандидат медичних наук

Є.І. Добржанська , Національний медичний університет

Кандидат медичних наук

Библиографические ссылки

Grinyuk S.M. Etiopathogenesis psoriasis //Practical Medicine. - 2008. - Volume 14, № 2. - P. 140-147.

Kubanova A.A. Immune mechanisms ofpsoriasis. New strategies of biological therapy // Herald of Dermatology and Venereology. - 2010. - N 1. - P.35-47.

Okhlopkov V.A. Evaluation of the cytokineprofile in patients with psoriasis in the background therapies // Journal of Dermatology and Venereology. - 2010. -N 4. – P. 33-39

Загрузки

Опубликован

2021-04-05