ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СИСТОЛІЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА В ОСІБ СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП

Авторы

  • А. С. Матящук ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. академіка О. О. Шалімова»

Ключевые слова:

деформація, швидкість деформації, картування деформації, ішемічна хвороба серця

Аннотация

В статті запропоновані нормативні значення піковосистолічного зміщення і швидкості базальних сегментів лівого шлуночка (ЛШ) та деформації і швидкості деформації ЛШ, отриманими методом картування деформації за допомогою ультразвукового сканера Aplio 500 (Toshiba, Японія) та визначена їх діагностична точність (ДТ) за ішемічної хвороби серця (ІХС).

Об’єкт дослідження – ішемічна хвороба серця.

Мета роботи – визначити нормативні значення піковосистолічного зміщення, швидкості, деформації і швидкості деформації ЛШ у осіб, віком понад 45 років, використовуючи наявне ультразвукове обладнання та програмне забезпечення, та визначити їх ДТ за ІХС.

Методи дослідження – загальноклінічні та спеціальні методи дослідження серцево-судинної системи (ЕКГ, ехокардіографія із картуванням деформації, рентгенконтрастна коронарографія) та статистичний аналіз.

Створено основну групу хворих на ІХС із 86 пацієнтів (69 чоловіків та 17 жінок), віком від 45 до 76 років, середній вік (59,7 ± 8,4) років. Також обстежено 50 практично здорових добровольців (23 чоловіки та 27 жінок), віком від 45 до 70 років, середній вік (53,8 ± 7,4) років. Порівняно два способи отримання глобальних показників із реґіонарних. Перший – розрахунок середнього арифметичного реґіонарних піковосистолічних значень, другий – побудова графіку глобального показника. Отримані таким чином показники за ІХС виявилися близькими зазначеннями, однак у другого методу ДТ незначно переважала.

При встановленні нормативних значень повздовжнього зміщення ≥ 7,0 мм та ≥ 6,9 мм для першого у другого способів, відповідно, ДТ становила 85% та 87%; за нормативних значень повздовжньої швидкості ≥ 4,2 см/с та ≥ 3,9 см/с для обох способів, відповідно, ДТ була 88%. Так само обраховані показники повздовжньої деформації ЛШ мали нормативні значення ≤ -15% за ДТ 93% і 95%, трансмуральної ≥ 40% за ДТ 81% і 84%, циркулярної ≤ 17% і ≤ -15% за ДТ 74%. Повздовжня швидкість деформації ЛШ мала нормативне значення ≤ -0,75 с-1 і ≤ -0,7 с-1 за ДТ 85% та 89%, трансмуральна 2,2 с-1 і 2,1 с-1 за ДТ 87% і 86%, циркулярна ≤ -0,9 с-1 і ≤ -0,85 с-1 за ДТ 73% і 70%.

Результати роботи можуть бути впроваджені у клінічну практику, підвищуючи точність діагностики ІХС.

Библиографические ссылки

Heimdal A. Doppler based ultrasound imaging methods for noninvasive assessment of tissue viability. // NTNU – 1999.

Støylen A. Strain rate Imaging of the left ventricle by ultrasound. Feasibility, clinical validation and physiological aspects. // NTNU. - 2001.

Durmaz T, Bayram H, Bayram N, Sari C, etal. Effect of coronary artery bypass surgery on left ventricular function as assessed by strain and strain rate imaging. // Perfusion. – 2014. – Vol. 29. – N. 5. – P. 425-433.

Hoit BD. Strain and strain rate echocardiography and coronary artery disease. // Circ Cardiovasc Imaging. – 2011. – Vol. 4. – N 2. – P. 179-190.

Takigiku K, Takeuchi M, Izumi C et al.Normal Range of Left Ventricular 2-Dimensional Strain. // Circ J. – 2012. – Vol. 76. - N11. - P. 26232632.

Kostylev М. V., Matiashchuk А. S. Strain imaging indexes efficiency in ultrasound diagnosis of myocardial contractile function leisions. // Sertse і sudiny. – 2012. – V. 40. – N 4. – P. 93–104.

Ren Y.Q., Feng W., Liu L. et al. Reducedleft ventricular systolic atrioventricular plane displacement in heart failure patients with preserved ejection fraction // Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi. – 2009. – V. 37, № 9. – P. 809–812.

Загрузки

Опубликован

2021-04-05